Gure proiektuak

Ondare aberats bat agerian emaitea:

Hogei mende baino gehiagoz, Arrosako herria bere mendietako burdin zain aberatsez baliatu da. Meaziloak, bastimendu zaharrak, bagoin errotadunen ibilarazteko bidea, labeak, zepa metak… oraino untsa ageri dira, meatzeen historiaren lekuko, nahiz eta gaur egun historia hori bururatua den.

Ondare horren aberastasunaz oharturik, Arrosako herriak bi interpretazio ibilbide seinalatu sortu zituen, 2015ean. Lehen zirkuituak (publiko orori idekia zaion ezagutza ibilbidea) XX. mendeko ustiapenaren aztarnen ezagutzeko ahala emaiten du; bigarrena (meatzarien bidexka, mendian ibiltzeko usaia duen jendearendako) meatze eta labe zaharrenetatik iragaiten da.

Meatzeen ondarea ahal bezainbat jenderi ezagutarazteko xedez, Arrosako herria arkeologia eremuaren parte baten antolatzen hasi da: lurpeko meatzeetarik bat publikoari irekitzeko xedea du.

Meatzeetako gunearen balioa agerian emaiteko proiektu hori esplorazio eta azterketa arkeologiko lan luze baten segida naturala da.

Hondarkinen berexketa lekuak:

Garazi-Baigorriko lurralde guzian, hondarkinen biltzeko eta tratatzeko antolaketa berri bat plantan emanen da. Denek ezagutzen ditugun errota gaineko edukiontzi berdeen ordez, edukiontzi erdi lurperatuak ezarriko dira. Horiek aise hondarkin gehiago hartzen ahal dute.

Obren parte haundiena Euskal Elkargoaren gain da eta herriak berexketa leku horien inguruko antolamenduak planifikatu behar ditu.

Hilerrien kudeatzea:

Herriak lehengo hilerrien inbentario lan bat abiatu du.

Horrendako, irudiak hartuko ditugu, drone bidez, eta:

  • hilerrien planoa eginen dugu,
  • hilobien gaineko idazkiak kopiatuko ditugu,
  • beren gisa utziak diren hilobiak artoski xerkatuko ditugu eta zehazki deskribatuko,
  • beren gisa utziak direlako agiri bat eginen dugu eta han berean afixatuko dugu,
  • familiekin kontzesio agiriak eginen ditugu.

Artxiborik ez baita, eta gure lanaren errexteko, hilobien kontzesioak dituztener eta hilobietan lurperatuak diren pertsoner buruzko xehetasun oro xerkatzen dugu.

Bildu argibide oro kontzesio-fitxa batzuetan idatziko dira eta, horier esker, kontzesio-agiriak egiten ahalko dira.

Aldi berean, 2 hilerrien kudeatzeko sistema informatikoa plantan emanen da. Horri esker, saguaren klik bakar batez, zerrendatu kontzesioen kopurua jakiten ahalko da eta, haietarik bakotxarendako, horri lotu argibide batzu, hala nola: familia, kontzesioaren hastapeneko eta bukaerako datak, ehorzketen datak, ehortziak diren pertsonen kopurua, zenbat leku gelditzen diren, etab…